Powered by Summerstra Publishers :: Therapeutic books

Betaal veilig met garantie
bij uitchecken met :

SECURE PAYMENTS

Winkelwagen  [meer]

Winkelwagen is nog leeg.

Recensies  [meer]

Op dit moment zijn er nog geen recensie's.

Over onze produkten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Summerstra Publishers

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van deze website van Summerstra Publishers.

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Summerstra Publishers niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "ons" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten / producten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Summerstra Publishers te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Summerstra Publishers. De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die het bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Summerstra Publishers en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Summerstra Publishers. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://summerstra.com bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Het is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan inhoud te publiceren of te herdistribueren van https://summerstra.nl De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming: Zoekmachines; Nieuws organisaties; Online directorydistributeurs kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere bedrijven en Systeembrede erkende bedrijven, waaronder non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en liefdadigheidsinstellingen.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link op geen enkele manier misleidend is; We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren: algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen, online directory distributeurs; internetportalen; accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn, en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat de link niet ongunstig op ons zal reflecteren. Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link op geen enkele manier misleidend is.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@summerstra.com. Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) en de URL van uw site op, een lijst met URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Het gebruik van het logo of andere illustraties van Summerstra Publishers is niet toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze koppelingsvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link (s) mag verschijnen op enige pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk pleegt op of pleit voor de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Ontkenning

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal: onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten; onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of sluit onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten. Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Advertentie

Get creative with Tappy, a Tortoise Tapestry

Huidige bezoekers

Er is 1 gast online.
Uw ip adres is: 18.204.227.34
Copyright © 2021 Summerstra Publishers. Powered by Zen Cart